اقدامات-قبل-از-جراحی-بینی

اقدامات قبل از جراحی بینی - دکتر سهراب پور

بدین نحو که در صورت عدم انتخاب جراح بینی با تجربه که از تبحر و کارآزمودگی لازم در زمینه عمل زیبایی بینی برخوردار باشد ؛ ممکن است نیاز به عمل ثانویه ضرورت یابد یا اینکه عوارض گاها جبران ناپذیری به بار آید

پاسخ