جراحی پلک

جراحی پلک

جراحی پلک : عموما در اثر کهولت سن ، عوامل وراثتی و غیره پلک ها در معرض پف و افتادگی قرار می گیرند ، برخی اوقات افتادگی پلک به قدری است که در بینایی فرد

پاسخ