جراح پلاستیک

جراح پلاستیک

جراح پلاستیک : جراحی پلاستیک ، یکی از شاخه های نوین و برتر علم پزشکی می باشد و پس از گذراندن دوره عمومی ، نیاز به گذراندن دوره جراحی عمومی و سپس فوق …

پاسخ