وزوز گوش

وزوز گوش

وزوز گوش ، یکی از اختلالات دستگاه شنوایی بوده که فرد را از نظر جسمی و روانی درگیر می کند ؛ لازم به ذکر است ، وزوز گوش می تواند نشانه ای از…

پاسخ