جراحی-زیبایی-لب

جراحی زیبایی لب : برخی افراد به دلیل داشتن لب های نازک از طریق بزرگ کردن لب اقدام به اصلاح آن می کنند. برخی افراد نیز به دلیل بزرگ بودن بیش از حد لب هایشان

پاسخ