لیفت صورت

لیفت صورت

عواملی از قبیل وراثت، افزایش سن، استرس و غیره می توانند منجر به کاهش قابلیت ارتجاعی، افتادگی و شل شدگی پوست شوند. لیفت صورت ، با اصلاح پوست می تواند چهره ای

پاسخ