پولیپ بینی

پولیپ بینی

پولیپ بینی توده ای نرم ، غیر قابل لمس و غیر سرطانی بوده که در مسیر بینی یا سینوس ها قرار گرفته است ؛ علت بروز این توده ها می تواند ناشی از آسم ، آلرژی …

پاسخ